ثبت نام کارگاه " رشد کودک و نوجوان "

  • دانشجویان و علاقمندان به شرکت در کارگاه روانشناسی «رشد کوک و نوجوان» پس از مطالعه موارد زیر می توانند نسبت به ثبت نام قطعی خود اقدام نمایند.

    1.جهت ثبت نام هزینه کارگاه به مبلغ 100000 تومان به شماره کارت 2215-9261-8311-5859 بانک تجارت بنام "اکرم آهنگری" واریز  تصویر سند واریزی را در هنگام ثبت نام در فرم بارگذاری نمایند.

    2. تاریخ های برگزاری کارگاه 20 مرداد ماه 1401 ساعت 8:30 تا 15

    3. جهت تماس با دفتر مرکز مشاوره دانشگاه می توانید با شماره 02136118621 الی 5 داخلی 115 و 195 تماس حاصل فرمایید.

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.

فهرست