ثبت نام کارگاه " فن بیان"

  • دانشجویان و علاقمندان به شرکت در کارگاه مهارتی افزایی "فن بیان" پس از مطالعه موارد زیر می توانند نسبت به ثبت نام قطعی خود اقدام نمایند.

    1.جهت ثبت نام هزینه کارگاه به مبلغ 275000 تومان به شماره کارت 2215-9261-8311-5859 بانک تجارت بنام "اکرم آهنگری" واریز  تصویر سند واریزی را در هنگام ثبت نام در فرم بارگذاری نمایند.

    1. تاریخ شروع دوره 16 اردیبهشت 1401 ساعت 10 - 13

    2. جهت تماس با دفتر مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه می توانید با شماره 02136118621 الی 5 داخلی 115 و 195 تماس حاصل فرمایید.

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.

فهرست