آموزش های مهارتی عمومی

آموزش کمک های اولیه

دوره آموزش کمک های اولیه -سطح مقدماتی

دوره کمک های اولیه پیشرفته

دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دوره آموزش ایمنی (HSE)

مهارتهای هفتگانه ICDL

آشنایی با سیستم عامل ویندوز و نرم افزار آفیس

آموزش های علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

دوره های تربیت معلم ابتدایی

دوره آموزش مربی پیش دبستانی

بازی درمانی

تفسیر نقاشی کودکان

ذهن آگاهی

فنون مذاکره و زبان بدن

آموزش های تخصصی حسابداری و مدیریت

استانداردهای حسابداری

آشنایی با بازار سرمایه

آشنایی با بازار سرمایه داخلی و خارجی

تحریر دفاتر مالی

دوره آموزش ثبت دفاتر مالی

آموزش ثبت اظهارنامه مالیاتی

دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

آموزش حسابداری با نرم افزار

معرفی نرم افزارهای حسابدار و آموزش نرم اف...

آموزش های تخصصی کامپیوتر و برنامه نویسی

دوره مقدماتی پایگاه داده

(SQL Server)

دوره پیشرفته پایگاه داده

(SQL Server)

دوره آشنایی با SPSS

دوره پیشرفته SPSS

فهرست