"طراحی بوم کسب و کار"

  • هر کسب و کاری قبل از شروع باید طرح مشخص و روشنی داشته باشد و در آن تمام جهات مانند مشتریان و هزینه ها و درآمدها و... مشخص شود .می توان گفت در دنیای کسب و کار امروز کارآفرینی موفق می باشد که قبل از شروع پلن و نقشه مشخصی از کسب و کار خود داشته باشد .در همین راستا و جهت ارتقا آگاهی و دانش کارآفرینان، مرکز آموزش های آزاد و کارآفرینی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین اقدام به برگزاری کارگاه "طراحی بوم کسب و کار" نموده است.

    دانشجویان و علاقمندان به شرکت در کارگاه "طراحی بوم کسب و کار" پس از مطالعه موارد زیر می توانند نسبت به ثبت نام قطعی خود اقدام نمایند.

    1.جهت ثبت نام هزینه کارگاه به مبلغ 120000 تومان به شماره کارت 2215-9261-8311-5859 بانک تجارت بنام "اکرم آهنگری" واریز  تصویر سند واریزی را در هنگام ثبت نام در فرم بارگذاری نمایند.

    2. تاریخ برگزاری کارگاه 25 فروردین ساعت 9/۳۰ تا ۱۲

    3. جهت تماس با دفتر مرکز آموزش های آزاد و کارآفرینی دانشگاه می توانید با شماره 02136118621 الی 5 داخلی 115 و 195 تماس حاصل فرمایید.

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.

فهرست