درباره ما

یکی از چالش‌های سال‌های اخیر دانش‌آموختگان بخش آموزش عالی، یافتن شغلی متناسب با رشته و گرایش علمی موردنظر است و بسیاری از افراد دارای دانش و تخصص، از رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده خود بازمی‌مانند.
سامانه «کارآفرینی و ارتباط با صنعت» دانشگاه «پیام نور مرکز ورامین» با این هدف که پلی میان دانشگاه و صنعت باشد، ایجاد شده است تا با توکل بر خدا و هم‌فکری استادان و دانش‌آموختگان عزیز به این مهم دست یابد و با آسیب شناسی روندهای گذشته و ارزیابی صحیح و دقیق از وضع موجود، گامی هر چند کوچک در راستای تسهیل امر کارآفرینی و اشتغالزایی در سال «جهش تولید» بردارد.
در این سامانه، مجموعه‌ای از فرصت‌های شغلی، مطالعاتی و ارتباط با صنعت برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فراهم‌شده تا ضمن تحقق کارآفرینی، پیوند میان دانش و پژوهش با کار اقتصادی تعمیق یافته و مبنای فعالیت در همه بخش‌ها قرار گیرد که درنتیجه همه این فرآیندها، توسعه پایدار رقم زده شود.

تلاش عزیزان از حوزه های مختلف دانشگاه این امر را به سرانجام رسانید

اعضای کارگروه اشتغال وکارآفرینی دانشگاه

  • دکتر مراد راهداری ریاست و عضو علمی دانشگاه
  • دکتر زینب شیرکوند امور پژوهشی دانشگاه
  • مهندس اکبر تاجیک
  • مهندس حسین رحمانی شمس
فهرست