با ابزار وردپرس از طراحی لذت ببرید

جشنواره کارآفرینی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین _ قرچک

جشنواره کارآفرینی

دکتر وحید احدنژاد

بازاریابی میکرو

تاثیر عوامل اجتماعی در بازاریابی

پرسونا

مرکز گوهر شناسی دانشگاه پیام نور

بازاریابی اینستاگرام

بازاریابی چریکی

بازاریاب به چه کسی گفته می شود و چه وظایفی بر عهده دارد؟

آشنایی با مفهوم ATL و BTL و TTL در تبلیغات و بازاریابی

بازاریابی جنجالی

همایش آشنایی با اصول بازاریابی و فروش

کلاس خیاطی

بازاریابی مستقیم

فهرست